Auto Moto Classic - formularz zgłoszeniowy

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA POJAZDU NA WYSTAWĘ „AUTO MOTO CLASSIC”

* - pola wymagane

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Expo Mazury S.A. z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 55, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 513712, NIP 839-27-67-573, kapitał zakładowy 116.928.000,00 zł opłacony w całości, informacji handlowych na wskazany w niniejszym formularzu adres email, zgodnie z ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną ( Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Expo Mazury S.A. nadesłanych przeze mnie fotografii w celu ich umieszczenia przez Expo Mazury S.A. na stronie internetowej: www.automoto-arena.pl w zakładce: Strefa klasyków. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę fotografii w celu dostosowania do wymogów technicznych strony www., publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci WWW (Internet), jak również przechowywanie, archiwizowanie i użytkowanie kopii zapasowych. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
Oświadczam, że nadesłane przeze mnie fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.